Pierwszą ważną inwestycją jest przeprowadzenie melioracji we wsiach, w tym zakup przepustów. Mają być również usuwane wyroby azbestowe z dachów.

Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1154N w miejscowości Słobity. Na ten cel przeznaczono 155 tys. zł.

Pieniądze na drogi
Większa część inwestycji w roku 2017 będzie dotyczyła dróg. Mają zostać przebudowane następujące odcinki: droga gminna Nowica – Stare Siedlisko nr N112002, droga gminna na działce nr 61 w obrębie miejscowości Wilczęta, droga gminna nr N112005 w Wilczętach, droga na działce nr 128 w Bardynie. W Słobitach powstanie również wiata autobusowa.

Planowany jest też zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, remont świetlicy wiejskiej w Bardynach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku.

Nowe place zabaw
Dobrą wiadomością, szczególnie dla rodziców małych dzieci, jest plan związany z nowymi placami zabaw. Planowana jest rozbudowa już istniejących w Bardynach i Górach oraz budowa placów w Starym Siedlisku, Wilczętach, Ławkach i Karwinach. Ma powstać również boisko do piłki nożnej w Sopotach oraz siłownia na powietrzu w Górkach i Tatarkach.

W budżecie na 2017 rok znalazło się dużo inwestycji, po zrealizowaniu których znacznie poprawi się komfort życia oraz bezpieczeństwo na drogach mieszkańców gminy Wilczęta.

(Fot. Pixabay / CC0)