Kościół Dohnów w Słobitach
Właściciele Słobit należeli do znanych pruskich rodów. Od 1525 roku władali tu ziemskim majątkiem. Wybudowali okazały pałac, którego wygląd nie współgrał z prostym, skromnym kościółkiem powstałym 1586 roku. Rozebrano więc świątynię i w ciągu dwóch lat, od 1656 do 1657 r., wybudowano nową. W przybudówce znajduje się mauzoleum z trumnami zmarłych Dohnów.

Kościół w Bażynach
Kościół pw. św. Mikołaja i św. Rocha zbudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Przebudowano go w 1517 roku, potem w 1611 r. i następnie w 1845 r. Na uwagę zasługuje ołtarz główny z 1745 r. z rzeźbami św. Rocha, Jana Nepomucena, Franciszka Ksawerego i św. Wojciecha, ambona z XVII-wiecznymi elementami oraz dzwon z połowy XV w. Na zewnętrznej ścianie kościoła znajduje się kamienna tablica z herbem właściciela Bażyn Jakuba Bartscha, który w 1611 r. odnowił kościół.

Kościół w Błudowie
Pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła pochodzą z 1402 roku. W jego wnętrzach zobaczymy
ołtarz główny z połowy XIX wieku z rzeźbami św. Piotra i Pawła i obrazami Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. Warto także spojrzeć na późnobarokową ambonę pochodzącą z około 1730 r. z rzeźbami Mojżesza i ewangelistów.

Kościół w Pomorskiej Wsi
Kościół gotycki w Pomorskiej Wsi spłonął w 1671 roku, ocalała tylko część murów. Odbudowano go w 1672 roku, w 1766 r. powstała drewniana wieża. Na suficie kościoła znajduje się malowidło z 1688 r. przedstawiające Sąd Ostateczny.

(MW / Fot. Pixabay / CC0)