Umiejscowiona jest peryferyjnie zarówno w stosunku do tras tranzytowych w układach międzywojewódzkich, jak też centrów administracyjnych (obecnie Olsztyna, poprzednio Elbląga).

Obecnie gmina Wilczęta znajduje się w powiecie braniewskim, województwie warmińsko-mazurskim.

Gmina Wilczęta jest gminą typowo rolniczą. Należy do obszaru o bardzo niskim poziomie rozwoju działalności pozarolniczej. Do liczących się podmiotów gospodarczych na terenie gminy należy jedynie Zakład Produkcji Torfu „HOLLAS” Sp. z o. o. w Józefowie.

Informacje charakteryzujące gminę Wilczęta
Ø Obszar gminy zaliczany jest do obszarów wiejskich o wysokiej depopulacji ludności w województwie , wynoszącej 8-11,9 % oraz wysokiej stopie bezrobocia (19%), wobec średniej w województwie 14,9%.

Ø Obszar gminy w całości zaliczany jest do obszaru o najwyższej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie (wskaźnik wg IUNG wynosi 80-100)

Ø Gmina położona jest w obszarze Zielone Płuca Polski oraz w ogólnoeuropejskim systemie powiązań ekologicznych ECONET.

(Fot. Fotopolska, pocztówka z 1905r)